X

Профілактика негативних явищ

Профілактика негативних явищ

Вся підліткова і молодіжна субпопуляція, як група ризику (в широкому сенсі слова), є об'єктом спільної профілактики, спрямованої на протидію макросоціальним факторам наркоманії, алкоголізму, ігроманії. Особи з незначними формами будь-якого відхилення у поведінці, і, можливо, епізодично вживаючі психоактивні речовини, але при цьому не маючі вираженої симптоматики, потрапляють в цільову групу вибіркової профілактики, яка спрямована на корекцію поведінки. Особи, які зловживають наркотичними речовинами, але поки що не мають клінічного статусу хворих на наркоманію, алкоголізм, розглядаються як об'єкти симптоматичної профілактики, що складається з довгострокової соціально - психологічної роботи.

Загальна профілактика є найбільш масовою, вона охоплює всю субпопуляцію підлітків і спрямована на протидію найбільш загальним причинам наркоспоживання.

Вибіркова профілактика, на відміну від загальної, спрямована на молодь і підлітків, які демонструють будь-які поведінкові порушення. Ідея профілактики полягає в тому, що долучення до наркотиків відбувається переважно на тлі психологічних або життєвих проблем - при цьому поведінкові порушення є їх індикатором. Симптоматична профілактика спрямована на осіб, які вже мають досвід вживання ПАР.

Як правило, вживання на цій стадії проявляється в характерних змінах поведінки:

-зниження успішності

-зниження кола інтересів

-поява байдужості до рідних

-втрата близького оточення

Реабілітація є окремим напрямком профілактики наркоманії, алкоголізму, ігроманії, яка потрібна для відновлення психологічних і соціальних навичок особам, які пройшли курс лікування. Її метою є мотивування до повної й остаточної відмови від прийому наркотиків - профілактика зриву.

Поділитися: